Hotel Aqua Sopot Sopot
 • główne
 • główne
 • główne
 • Pokaż
  Schowaj

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Polityka Prywatności Hotelu

  § 1 
  DANE OSOBOWE 
  1. Administratorem danych osobowych jest  DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
  która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
  2. DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SP. K. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 
   
  § 2 
  KWESTIE TECHNICZNE 
  1. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. dane osobowe oraz adres e-mail i IP. DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SP. K. z siedzibą w Sopocie wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 
  2. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących 
  przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SP.K.., próby włamania lub innego działania na jej szkodę. 
   
  § 3  
  INFORMACJA HANDLOWA 
  Administrator zastrzega dla siebie prawo do wysyłania Użytkownikowi niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu 
  (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komunikaty systemu). 
  Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji 
  od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora i jego kontrahentów 
  mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, ze zm.). 
   
  § 4 
  DANE OSOBOWE 
  1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
  2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie 
  po każdej zmianie tych danych. 
  3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa. 
   
  § 5 
  KONTAKT 
  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności 
  oraz korzystania z Serwisu grupy Dobry Hotel prosimy kierować do działu marketingu.